Back
Rekha

MRS REKHA U

LIBRARIAN
1.Dr.-Jayarama-Shettigar-

DR JAYARAM SHETTIGAR

Associate Professor and HOD
Annamma

MRS ANNAMMA A

Associate Professor and HOD
5. Poornima

MRS POORNIMA G A

Assistant Professor
2. MS MANJUSHRI

MS MANJUSHRI

Lecturer
1. Shylet Mathias

MRS. SHYLET MATHIAS

Associate Professor (HOD)
Clara Menezes

MRS CLARA MENEZES

Associate Professor
4. Karthik Nayak

MR KARTHIK NAYAK

Lecturer
6.Chaithra

MRS CHAITHRA

Lecturer
Ganesh Nayak

MR GANESH NAYAK

LECTURER